Impressum

Impressum
 
Wymagane przepisami prawa dane identyfikujące sprzedawcę:
 
 Pirum GmbH
 reprezentowana przez prezesa Dorian Jany
 Blumenstrasse 71 Haus 30
 99092 Erfurt
 Niemcy
 Telefon: 0361-67968370
 E-Mail: service@pirum-holzspielzeuge.de
 VAT UE.: DE264080704
 wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez sąd rejonowy Jena
 Numer w rejestrze handlowym HRB 512501
 
 
 Alternatywne rozstrzyganie sporów:
 Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów ("platformę ODR"), dostępną na stronie https://ec.europa.eu/odr. (http://ec.europa.eu/odr).
 
      Od 24.08.2015 jesteśmy członkiem inicjatywy "FairCommerce".  Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.faircommerce.de